Wymiana międzysystemowa – linia transgraniczna

Veolia Powerline Kaczyce (wcześniej NWR Energetyka PL) jest właścicielem stacji elektroenergetycznej 110/6kV Pogwizdów, dostarcza energię elektryczną o napięciu 110 kV do wydzielonej wyspy z czeskiego systemu elektroenergetycznego, zużywanej przez dwie kopalnie węgla kamiennego, należące do czeskiego potentata węglowego spółki OKD, a.s.

Aktualności

Zmiana nazwy Spółki
Kaczyce, 02.04.2015

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 marca 2015r. Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie zmiany nazwy spółki z:

Dalkia Powerline Sp. z o.o.

na

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.


która została ujawniona w rejestrze w dniu 30 marca 2015r.Zakończenie procesu konsultacji IRiESD
Kaczyce, 24.02.2014

Dalkia Powerline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaczycach jako przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone do pełnienia funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wypełniając obowiązek zawarty w art. 9g ustawy Prawo energetyczne, opracowała Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) a następnie w dniu 31.01.2014r. poinformowało użytkowników elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego w formie umieszczenia na stronie internetowej www.dalkiapowerline.pl o publicznym dostępie do projektu Instrukcji wraz z możliwością zgłaszania uwag do projektu Instrukcji.
Proces konsultacji projektu Instrukcji został zakończony w dniu 14.02.2014r.
W ramach procesu konsultacji projektu IRiESD nie wpłynęła żadna uwaga. Raport z konsultacji jest dostępny poniżej, natomiast IRiED w zakładce Działalność OSD
  • pobierz plik Raport z konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Dalkia Powerline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaczycach.
Rozpoczęcie procesu konsultacji IRiESD
Kaczyce, 31.01.2014

Dalkia Powerline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaczycach, jako przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wypełniając obowiązek zawarty w art. 9g ustawy Prawo energetyczne, opracowała Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Zgodnie z art. 9g ustawy Prawo energetyczne, Dalkia Powerline informuje użytkowników elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego o możliwości publicznego zapoznania się z projektem IRiESD oraz o możliwości zgłaszania uwag do IRiESD w ramach procesu konsultacji.
Proces konsultacji projektu Instrukcji trwa do dnia 14.2.2014
Uwagi do IRiESD można zgłaszać w formie pisemnej wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym do dnia 14.2.2014.
Wzór formularza oraz projekt IRiESD są zamieszczone poniżej.
  • pobierz plik Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Dalkia Powerline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaczycach
  • pobierz plik formularz zgłoszeniowy
Uwagi prosimy zgłaszać na adres internetowy: office@dalkiapowerline.pl
Po zakończeniu procesu konsultacji projektu IRiESD, Zarząd spółki Dalkia Powerline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaczycach, zatwierdzi IRiESD odnosząc się do przedłożonych uwag.Zakończenie procesu konsultacji IRiESD
Kaczyce, 9.6.2011

Dalkia Powerline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaczycach jako przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone do pełnienia funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wypełniając obowiązek zawarty w art. 9g ustawy Prawo energetyczne, opracowała Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) a następnie w dniu 23.05.2011r. poinformowało użytkowników elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego w formie umieszczenia na stronie internetowej www.dalkiapowerline.pl o publicznym dostępie do projektu Instrukcji wraz z możliwością zgłaszania uwag do projektu Instrukcji. Proces konsultacji projektu Instrukcji został zakończony w dniu 6. 6. 2011r. Po zakończeniu procesu konsultacji projektu IRiESD, Dalkia Powerline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaczycach przedłoży do zatwierdzenia Prezesowi URE Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej łącznie z raportem z konsultacji.
  • pobierz plik Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Dalkia Powerline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaczycach przedłożona do zatwierdzenia Prezesowi URE.
  • pobierz plik Raport z konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Dalkia Powerline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaczycach.
Rozpoczęcie procesu konsultacji IRiESD
Kaczyce, 23.05.2011

Dalkia Powerline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaczycach, jako przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wypełniając obowiązek zawarty w art. 9g ustawy Prawo energetyczne, opracowała Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Zgodnie z art. 9g ustawy Prawo energetyczne, Dalkia Powerline informuje użytkowników elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego o możliwości publicznego zapoznania się z projektem IRiESD oraz o możliwości zgłaszania uwag do IRiESD w ramach procesu konsultacji.
Proces konsultacji projektu Instrukcji trwa do dnia 6. 6. 2011. Uwagi do IRiESD można zgłaszać w formie pisemnej wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym do dnia 6. 6. 2011. Wzór formularza oraz projekt IRiESD są zamieszczone poniżej.
  • pobierz plik Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Dalkia Powerline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaczycach
  • pobierz plik formularz zgłoszeniowy
Uwagi prosimy zgłaszać na adres internetowy: office@dalkiapowerline.pl. Po zakończeniu procesu konsultacji projektu IRiESD, Dalkia Powerline IRiESD wraz z raportem z konsultacji odnoszący się do przedłożonych uwag, przedłoży Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki celem zatwierdzenia.NWR Energy i jej spółki-córki należą już do grupy Dalkia

Spółka NWR Energy 21 czerwca 2010 stała się najnowszym zakupem grupy Dalkia w Republice Czeskiej i zacznie nosić nazwę Dalkia Industry CZ. Umowa kupna pomiędzy firmami Dalkia Česká republika i macierzystą grupą New World Resources (NWR) została podpisana już w styczniu 2010 r., ale przeniesienie 100% udziałów NWR Energy zostało zrealizowane dopiero po zatwierdzeniu transakcji przez odpowiednie urzędy antymonopolowe. W ramach tej transakcji Dalkia stała się jednocześnie właścicielem dwóch spółek-córek: CZECH-KARBON i NWR Energetyka PL, która zmieniła nazwę na Dalkia Powerline. Grupa Dalkia powiększyła się o ok. 400 pracowników. „Nabycie NWR Energy stanowi ważny i logiczny krok w ramach realizacji naszej długofalowej strategii. Nowa spółka wnosi ogólnoświatowe referencje w branży wydobywczej i przemysłowej,“ stwierdził country manager grupy Dalkia w Republice Czeskiej, Laurent Barrieux.