Wymiana międzysystemowa – linia transgraniczna

Veolia Powerline Kaczyce (wcześniej NWR Energetyka PL) jest właścicielem stacji elektroenergetycznej 110/6kV Pogwizdów, dostarcza energię elektryczną o napięciu 110 kV do wydzielonej wyspy z czeskiego systemu elektroenergetycznego, zużywanej przez dwie kopalnie węgla kamiennego, należące do czeskiego potentata węglowego spółki OKD, a.s.

Aktualności

Raport z konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej
Kaczyce, 24 czerwca 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej w zakładce Działalność OSD/IRiESD Raport z konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz zatwierdzoną uchwałą Zarządu spółki Kartę Aktualizacji nr 1/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującą od 24 czerwca 2020 roku.Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESD
Kaczyce 26.05.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej w zakładce Działalność OSD/IRiESD, projekt Karty aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy – Prawo energetyczne.
Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.
Uwagi należy zgłaszać w terminie od 26 maja do 9 czerwca 2020 r. w podany niżej sposób:
na adres poczty elektronicznej veolia.powerline@veolia.com
Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem IRiESD Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.
Zarząd Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.Raport z konsultacji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej
Kaczyce, 21 stycznia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej w zakładce Działalność OSD/IRiESD raport z konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz zatwierdzoną uchwałą Zarządu spółki Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującą od 21 stycznia 2019 roku.